Author - admin

BỘ ĐẾM SÉT

Bộ đếm sét  là thiết bị có tác dụng đếm số lần sét đánh vào hệ thống kim thu sét. Tác dụng của việc này là kiểm tra hiệu quả sử dụng của kim, là bền chắc hay hao mòn qua nhiều lần thu sét? Măt khác, công cụ...

Read more...