KIM THU SÉT STORMASTER ESE 15 SS Kim thu sét ESE Rp=51m

  • Kim thu sét Stormaster ESE 15 SS.
  • Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn (cấp IV): 51m
  • Loại: Stormaster ESE 15 SS
  • Màu sắc: Inox.
  • Hãng sản xuất: LPI
  • Xuất xứ: Úc.
  • Thời gian bảo hành: Bảo hành 24 tháng.
  • Tiêu chuẩn áp dụng NFC 17102-2011
  • Thử nghiệm: bởi phòng Lab ITE HV (EU)
  • Nhập khầu từ ÚC, CO, CQ đầy đủ
Danh mục:
0925 038 097
Liên hệ