Thiết bị cắt sét lan truyền Type 2-3 gắn trên Din ray trong tủ điện. Chống sét Type 2 & 3 bảo vệ sau SPD type 1+2 theo các kiểu mạng điện và mức điện áp khác nhau, điện áp dư còn lại thấp bảo đảm an toàn cho các thiết bị điện và điện tử.