Chống sét cấp 1 bảo vệ xung sét trực tiếp 10/350us với khả năng cắt mạnh mẽ. Thiết bị cắt sét cấp 1 dùng cho những công trình có cột thu lôi bảo vệ bên ngoài. Các thiết bị chống sét được thiết kế bảo vệ cho 1, 2, 3 hoặc 4 dây của hệ thống điện 1 hoặc 3 pha. Đáp ứng linh hoạt theo nhu cầu sử dụng, dễ lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng.